Povestea celui care nu putea să citească un PDF gratuit

"LA INTERIOR" = siglă

Povestea celui care nu putea să citească un PDF gratuit

Articol recomandat abonaților la Newsletterul LA INTERIOR 🙂 ! 

 7 PDF-uri gratuite dintr-o lovitură  

A fost odată și mai trăiește și astăzi un internaut căruia îi plăcea tare mult să download-eze (adică să descarce) tot felul de e-book-uri (adică e-cărți sau cărți electronice) și PDF-uri (adică fișiere scrise în limbaj PDF), toate GRATUITE.

Intra zilnic pe diverse site-uri care i se păreau interesante, fie de pe telefon, fie  din calculator/ laptop și descărca…, descărca…

Căci era o metodă curentă de e-marketing (adică marketing online) ca afacerile să își atragă clienți prin a începe să ofere e-cititorilor PDF-uri gratuite cu conținut interesant.

Ajunsese e-cititorul nostru de e-cărți ca la o singură intrare pe Internet să descarce chiar și 7 PDF-uri gratuite deodată!

„7 dintr-o lovitură!“ – se lăuda el la toată lumea, asemeni Croitorașului cel Viteaz din basmul Fraților Grimm.

De aceea a și fost poreclit de numeroșii lui prieteni adevărați de pe Facebook „e-Cititorul cel Viteaz“.

Însă bravul nostru e-cititor avea o meteahnă…!??

Blestemul e-cititorului de e-cărți gratuite

Deși e-Cititorul cel Viteaz descărca toate acele PDF-uri gratuite cu intenția sinceră de a le citi cât mai repede, nu reușea decât să intre pe unele dintre ele, să citească câteva rânduri, eventual să le scaneze după titluri, să se uite la câteva poze … și atât!

Oricât de mult l-ar fi interesat tema, oricât de atractiv pentru el ar fi fost conținutul, oricât de mult își dorea să parcurgă acel material, e-cititorul de e-carte nu putea să citească nici-un PDF-u gratuit până la capăt.

„Oare sunt blestemat ?“ – își zicea el întrebător. 

Așa că eroul nostru se dezlipi câteva ore de calculator și se duse la o vrăjitoare ca să-i spună ea dacă este blestemat și dacă poate să-l dezlege de blestem.

Vrăjitoarea  începu să-i ghicească în bobi de fasole, în palmă, în stele, în cărți de tarot … și în câte și mai câte, și abia la a 7-a ghiceală, cea în cafea, îi spuse triumfătoare:

– Te afli sub Blestemul numărului 7!

–Și cum pot să scap de acest blestem? – întrebă el speriat.

– Orice PDF-u gratuit vei putea să-l citești până la capăt dacă vei reuși să treci de Pagina 7! Dar trebuie să-l citești atent și să nu sari nici-un rând.  

Și vrăjitoarea chiar îi arătă în zațul rămas de la cafeaua băută de el literele PDF un pic cam schimonosite și, lângă ele, clară cifra „7“.

Acum că știa care îi este leacul, e-cititorul blestemat se întoarse acasă și se apucă să citească cu mare atenție PDF-urile gratuite pe care le descărca.
Însă cu cât se concentra mai mult la citit, cu atât ori îl lua somnul, ori se plictisea și își pierdea interesul, ori îl dureau ochii și nu mai putea să citească…  

„Poate nu mai văd bine și am nevoie de ochelari??“ – își zise în sinea lui.

Cu blestemul electronic la Magazinul de Optică Medicală 

La magazinul de ochelari e-cititorul de e-cărți dădu peste 2 domnișoare oculiste cărora le spuse problema lui. Pentru a stabili ce mărime de lentile i se potrivește, una dintre cele 2 vânzătoare îi arătă un panou pictat pe sticlă cu simboluri de la mare la mic, pe care el trebuia să-l citească.

Își dădu seama pe dată că în acel panou este o numărătoare (sau abac) cu păsări pe care el o mai văzuse odată într-un video.

–Identificați  păsările de pe fiecare rând începând de la cele mai mari până la cele mai mici! – îi spuse oculista.

–Păi… vulturi … berze … pupeze … rândunele …

–Nu, domnule, sunt vrăbii! Uitați-vă bine!  

–Ba nu, sunt rândunici toată ziua, văd că au și coadă de rândunică!

–În fine, continuați…

–…păsări Colibri pe ultimul rând, astea au Wi-Fi pentru că pot să stea fix într-un loc în aer fără să aibă suport fizic.

Mai departe cele 2 oculiste îi cerură să și numere păsările de pe fiecare rând, dar să nu trișeze, adică să nu privească la adunarea aritmetică din partea stânga a numărătoarei.

Reuși să numere cu bine păsările până când ajunse la rândunele (sau, mă rog, vrăbii) care îi ieșeau când 22, când 24, când 23 … și până la urmă e-cititorul nostru, cât era el de viteaz, tot renunță să mai numere!

Privind încă o dată spre panoul cu vrăbii pe care el le vedea rândunici își zise: „Fetele astea văd mai prost decât mine, nu au cum să mă ajute! Mai bine mă duc pentru ochelari la un doctor oftalmolog!“

Dezlegare de la medicul oftalmolog?

Și se duse e-cititorul care nu putea să citească e-cartea gratuită până la sfârșit la oftalmologie.

În cabinet îl întâmpinară un medic specialist și o asistentă medicală. Îl îndrumară și ei pe e-cititorul-pacient să citească un panou cu rânduri de la mare la mic, dar de data asta cu litere.

–Citește literele de pe primul rând – i se adresă domnul doctor.    

–… D … O … B … I … T … Dobitoc! – exclamă e-cititorul bucuros că putuse să citească literele.

–Poftim?? Mă faci Dobitoc? Uită-te mai bine la ce scrie acolo! -îi spuse furios medicul, apoi îi întoarse spatele și mormăi mai mult ca pentru sine: Da, sunt Dobitoc că mai stau aici … Toți foștii mei colegi de facultate au plecat în străinătate și s-au aranjat: lucrează în clinici renumite și sunt plini de bani.

–Citește pe rândul următor! – îi zise acum doamna asistentă.

–… T … Â … M … P … I … Tâmpită! – exclamă din nou eroul nostru.

–Ce-ai spus? Mă insulți? – se supără și asistenta.

–Dar așa scrie…! – încercă să se apere e-cititorul.

–Ia cască ochii și citește mai atent! – îl apostrofă în replică asistenta.

Pacientul-cititor își spuse acum în gândul lui: „Ia uite, am reușit să mă pun rău și cu domnul doctor, și cu doamna asistentă și nici măcar nu știu de ce!??“

În cele din urmă medicul veni din nou să îl consulte și îi spuse să citească acum și rândurile următoare care aveau caractere tot mai mici. Pacientul nostru de-abia mai putu să citească câteva litere, apoi îi spuse domnului doctor că nu vede bine rândurile de jos.

–Ai dreptate, lucrurile alea scrise mai jos se văd tot mai greu în zilele noastre! – îi răspunse doctorul gânditor.

Se lămuri e-Cititorul cel Viteaz dintr-o privire, chiar așa chior cum era, că medicul la care mersese la consultație era deja plecat cu un picior spre alte țări cu sisteme de sănătate mult mai bune.

Adică nu era dintre acei medici, tot mai puțini, care rămân să-și facă meseria acasă la ei unde încearcă să-i vindece de boli pe compatrioți.❤️

Așa că plecă de la cabinet la fel de blestemat de cifra 7 precum venise!

PDF-ul gratuit LA INTERIOR la un pas de a rupe blestemul

Ajuns acasă, e-cititorul se gândi că așa nu se mai poate și că ar fi cazul să facă o schimbare. „Poate că nu trebuie să încerc să e-citesc toate e-cărțile“ –  își spuse el. „Și poate că nici nu e bine să descarc așa de multe PDF-uri numai pentru că sunt gratuite“ – continuă el în gând. 
Își propuse ca din ziua aceea să aleagă numai acele PDF-uri gratuite care îl interesau cu adevărat.

Chiar atunci descoperi PDF-ul gratuit oferit de LA INTERIOR cu exemplificări pentru stilurile de design interior cele mai întâlnite. Se gândi că l-ar interesa niște materiale care să-l ajute la reamenajarea locuinței.

Așa că descărcă de pe mail PDF-ul gratuit „Cum să avem o locuință stilată“ și se apucă să-l citească pe desktop.

Îi plăcu din prima stilul Modern de amenajare, pentru care urmări cu interes toate exemplele. Termină stilul Modern și trecu la stilul Clasic de interioare ajungând pe nesimțite chiar la pagina 7. Începu să urmărească cu mare interes și exemplele analizate din stilul Clasic.

Și uite așa, captivat de stilul Clasic de design interior, e-cititorul nici nu băgă de seamă că între timp se lăsase noaptea și în cameră se făcuse întuneric. Singura lumină venea acum doar dinspre ecranul desktopului pe care e-cititorul urmărea cu sufletul la gură e-cartea gratuită.

Și dintr-o dată o muscă neagră și urâtă ca toate muștele îi apăru eroului nostru în față și începu să bâzâie la ecranul luminos.

Eeeh, aici e-cititorul nostru nu mai fu asemeni Croitorașului cel Viteaz care omora 7 muște dintr-o lovitură, pentru că el nu reuși să omoare nici măcar 1 muscă! Încercă să îi lipească una, plici, dar nimic! Musca bâzâia în continuare de parcă e-citea și ea ce scrie pe ecran.

Și atunci exasperat e-cititorul se enervă și închise calculatorul. Și asta tocmai când să treacă de pagina a 7-a!

Fusese la un pas să rupă blestemul!

De blestem te scapă doar cărțile bunicii 

A doua zi de dimineață, înviorat și cu forțe proaspete, eroul poveștii noastre se pregătea să reia e-citirea Ghidului PDF gratuit despre ce stil să aibă locuința lui.

Bunica e-cititorului apăru și ea în cameră aducând o cafeluță pentru nepotul ei. După ce îi puse cafeluța pe birou se așeză pe fotoliul ei de pensionară aflat lângă geam și începu să citească o carte din vechea colecție „Biblioteca pentru toți“.

Căci bunica era și ea o cititoare, dar fără e. Cărțile bunicii erau cărți adevărate, tipărite pe hârtie, pe care le puteai nu numai privi, dar le puteai ține în mână, pipăi, le puteai mirosi cerneala, le puteai răsfoi paginile, adică le puteai citi cu toate simțurile.  

Și dintr-o dată, stând la birou și privindu-și bunica cum citește cartea tipărită, e-cititorul nostru avu o revelație:

Ce-ar fi ca mai întâi să printeze pe hârtie PDF-ul gratuit și să-l citească apoi în forma listată?

Zis și făcut! Dădu comandă la imprimanta color să printeze PDF-ul gratuit de 63 de pagini format A4.

Apoi luă colile printate așezate în ordine, le îndosarie și astfel obținu din PDF-ul gratuit o adevărată revistă de amenajări interioare.   

Și atunci ce să vezi, o nebunie pentru cititorul nostru! Citi pe îndelete revista de design interior, savură imaginile cu fiecare stil, se mai întoarse și în urmă ca să revadă câte ceva pentru comparație, analiză fiecare stil dacă i s-ar potrivi și nici nu mai ținu cont de pagina a 7-a.

Parcurse ghidul până la capăt fără probleme, iar acolo răspunzând la chestionarul din ultima pagină reuși să își aleagă cu claritate stilul preferat pentru locuința lui.

De acum înainte eroul nostru putea citi orice PDF-u gratuit până la capăt, dar numai în forma printată.

Blestemul Paginii 7  fusese desfăcut!     

Poate că și dvs. sunteți în situația eroului din poveste și nu aveți răbdare să citiți Ghidul online „Cum să avem o locuință stilată“ până la capăt. Și poate nici măcar până la pagina a 7-a 🙂 !??  

Cred că v-ați prins citind povestea de mai sus că soluția cea mai bună este să vă printați color acest ghid, pentru ca apoi să îl răsfoiți în voie.  

Lectură plăcută și cu folos!

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.